Να δεις τι σούχω για μετά
Το μέλλον της Κύπρου μας,
όπως το θέλουν οι άλλοι.The Annan 3 Map


The Gali MapThank you for visiting The Future; your comments will be appreciated.

This page was last updated on March 4, 2007, Lefkosia, Cyprus.

© 1996-2007 Tefkros Symeonides

Ο τίτλος της σελίδας είναι από το ομώνυμο του τραγούδι του Λαυρέντη του Μαχαιρίτσα.
The Gali map is the result of heavy editing and colourizing after a scan from the 10/8/1997 edition of Simerini.
The bird rider is from a painting by Moebius (Jean Giraud).

This counter was initiated on 3 January, 2004.