Μυθολογία
Αμυμώνη
Download Greek Fonts


Amymone του Felix-Henri-Giacomotti


Η Αμυμώνη ήταν μία από τις πενήντα κόρες του Δαναού και της Ευρώπης, τις Δαναΐδες.

Όταν κάποτε πήγε στην Αργολίδα αναζητώντας νερό, της επιτέθηκε ένας Σάτυρος. Ο Ποσειδώνας την έσωσε και της έδειξε τις πηγές της Λέρνας. Από τον Ποσειδώνα, που την ερωτεύτηκε, η Αμυμώνη απέκτησε τον Ναύπλιο.

Μαζί με τον πατέρα της και τις άλλες της αδελφές, έφυγαν από την Λιβύη και πήγαν στο Άργος, επειδή ο Δαναός φοβήθηκε τους πενήντα γιούς του δίδυμου αδελφού του, Αίγυπτου. Για να σταματήσει η έχθρα που υπήρχε ανάμεσα τους, οι γιοί του Αίγυπτου ζήτησαν να παντερυτούν τις Δαναΐδες. Ο Δαναός αναγκαστικά συγκατατέθηκε και έδωσε με κλήρο τις κόρες του στους ανηψιούς του. Την πρώτη νύκτα του γάμου τους, με εντολή του πατέρα τους, οι Δαναΐδες σκότωσαν τους άντρες τους και έθαψαν τα κεφάλια τους στη Λέρνη. Από τους πενήντα γλύτωσε μόνο ο Λυγκέας γιατί η γυναίκα του Υπερμνήστρα τον λυπήθηκε.

Για τιμωρία τους, ο Δαναΐδες ρίχτηκαν στον Άδη όπου μάταια προσπαθούν να γεμίσουν με νερό ένα πιθάρι χωρίς πάτο, απ' όπου έρχεται και η φράση "ο πίθος των Δαναΐδων".Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Αμυμώνη.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Το έργο αυτό παρουσιάστηκε στο World Wide Web στις 21 Νοεμβρίου, 1998.

Η σελίδα αυτή τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 2 Ιανουαρίου, 2004, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1998-2004 Tefkros Symeonides

Πηγές : Λεξικό της Ελληνικής Μυθολογίας, Αικ. Τσοτάκου-Καρβέλη, Εκδόσεις Σοκολη, ISBN 960-7210-25-5.

Αυτός ο μετρητής ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου, 2004.